Ny idrottsplats i norra Solna

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med stadsledningsförvaltningen tagit fram ett förslag för utveckling av en ny idrottsplats i norra Solna. Tillgänglig mark för ändamålet är den kilformade ytan i Järva som bland annat har kallats Krossen eller Järvastadens IP.

Beskrivning av planprocessen

Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu
Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2018, §36 att ge byggnadsnämmnden i uppdrag att ta fram detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018,§ 67, att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet

Dela: