Bostäder i Järvastaden (Järva Skjutbaneväg)

Fortsätta utvecklingen av stadsutvecklingsområdet Järvastaden för ytterligare fyra kvarter. Det nu aktuella området bedöms kunna inrymma ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar.

Platskarta för bostäder i Järvastaden

Dela: