Frågor och svar

Stadsutveckling

 1. Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter i ett nytt bostadsprojekt?

  För att ta reda på om det kommer att bli hyresrätter och/eller bostadsrättar för en ny fastighet i Solna kan du ta kontakt med byggherren för det projekt som du är intresserad av.

  Här kan du läsa mer om pågående byggprojekt i staden.

 2. Var hittar jag aktuella detaljplaner?

  Gällande detaljplaner finns tillgängliga här på stadens webbplats. Gå in på länken nedan för att hitta en detaljplan genom att söka på aktuell fastighetsbeteckning i kartan. Du kan också leta rätt på stadsdelen och sedan hitta detaljplanen för ett aktuellt område i en lista.

  Här hittar du gällande detaljplaner i Solna.

  Om den detaljplan och planbeskrivning som du är ute efter saknas kan du kontakta staden för hjälp. Uppge då fastighetsbeteckning eller adress som ditt ärende gäller.

 3. Hur överklagar jag en detaljplan?

  Vill du överklaga en detaljplan anger du ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

  För att ha rätt att överklaga behöver du under ärendets gång (samråd eller granskning) ha lämnat skriftliga synpunkter på planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.

  Överklagandet ska skickas till kommunen men ska vara adresserat till Mark- och miljödomstolen. För att Mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp överklagandet måste skrivelsen ha kommit in till Byggnadsnämnden inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.

 4. Vem är ägare till fastigheten?

  Vill du veta vem som är ägare av en fastighet i Solna skickar du ett meddelande till staden där adress eller fastighetsbeteckning framgår för aktuell fastighet.

Dela: