Stadsmiljöpriset

Sedan 1998 delar Solna stad varje år ut stadsmiljöpriset.

Mottagare av priset kan vara person, företag, institution eller sammanslutning, som på ett betydelsefullt sätt medverkat till byggnadens, anläggningens eller åtgärdens konstnärliga kvalitet eller estetiska effekt.

Mulle Meckparken vinnare av 2010 års stadsmiljöpris

Stadsmiljöpriset 2018

Frösundavik - Kasernen 8 tilldelas årets stadsmiljöpris.

Stadsmiljöpriset 2017

Det ombyggda kontorshuset Sparrisen vinner årets stadsmiljöpris.

Stadsmiljöpriset 2016

Hotell och restaurang Asplund vinner årets stadsmiljöpris.

Stadsmiljöpriset 2015

Ulriksdalsskolan är vinnare av 2015 års stadsmiljöpris. Vinnaren utsågs vid byggnadsnämndens sammanträde den 9 december.

Stadsmiljöpriset 2014

Aula Medica på Karolinska institutet vann 2014 års stadsmiljöpris. Vinnaren utsågs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 augusti.

Stadsmiljöpriset 2013

Quality Hotel Friends vann 2013 års stadsmiljöpris. Vinnaren utsågs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 oktober.

Stadsmiljöpriset 2012

Ektorget i Ingenting vann 2012 års stadsmiljöpris. Vinnaren tillkännagavs på Stadens dag den 8 september.

Stadsmiljöpriset 2011

Stadsradhus i Nya Ulriksdal årets vinnare.

Stadsmiljöpriset 2010

Mulle Meck blev årets vinnare av stadsmiljöpriset.

Stadsmiljöpriset 2009

Flerbostadshus vid Huvudstagatan 13 blev årets vinnare

Stadsmiljöpriset 2008

ÅF:s nya huvudkontor vinnare av året pris.

Stadsmiljöpriset 2007

Filmstaden vinnare av årets stadsmiljöpris.

Stadsmiljöpriset 2006

Upprustning av kontorsbyggnad i kv Smeden årets vinnare.

Stadsmiljöpriset 2005

Solparken i Råsunda årets vinnare.

Stadsmiljöpriset 2004

Bostadsbebyggelse i kv Ametisten årets vinnare.

Stadsmiljöpriset 2003

"Hus för avsked" årets vinnare.

Stadsmiljöpriset 2002

Vinnare 2002 är nya bostäder på fastigheten Laboratoriet 2 vid Huvudstalundsvägen.

Stadsmiljöpriset 2001

Vinnare av Solna stadsmiljöpris 2001 var ett nytt kontorshus på fastigheten Farao 8 vid Dalvägen.

Stadsmiljöpriset 2000

Solna stadsmiljöpris 2000 utdelades för upprustningen av den gamla flygbussterminalen vid Haga södra, numera kallad Haga Forum.

Stadsmiljöpriset 1999

Till vinnare av Solna stadsmiljöpris 1999 utsågs upprustningen av den kulturhistoriskt värdefulla miljön i och omkring Stora Frösunda.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: