Stocksundstorp

Stocksunds torp anlades under 1600-talet på Bergshamra gårds utmarker, och torparen var enligt en uppgift från 1709 skyldig att göra två dagsverken i veckan på Bergshamra. Några år senare överfördes dagsverksskyldigheten till Ulriksdals kungsgård.

Skylt vid infartenVid 1700-talets mitt blev det modernt bland förmögna stockholmare att skaffa sig sommarnöjen utanför stadstullarna och helst vid saltsjön. Inköparen Tham verkar vara den första att upptäcka det vackert belägna Stocksunds torp. Han arrenderade det "särskilt för sig" från 1746. Från 1753 arrenderade brukspatron Claesson från Stockholm torpet, och det var troligen han som lät uppföra den lilla herrgårdsbyggnaden under brutet tak som ännu finns kvar. Han lät också bygga nödvändiga uthus och anlägga en trädgård och park.

Arrendatorerna på Stocksundstorp har avbytt varann ungefär vart 20:e år. Kring sekelskiftet 1800 var den mycket omtalade och vackra operadansösen Sophie Hagman innehavare. Hon var bara 17 år när hon blev hertig Fredrik Adolfs (Gustav III:s bror) officiella älskarinna, men hon hade brutit med Fredrik Adolf ett par år innan hon arrenderade Stocksundstorp. Under sin korta tid där lade Sophie Hagman ned betydande belopp på gårdens förskönande. En dubbel lindallé ledde då ner från Roslagsvägen, och Stocksundstorps park var erkänt vacker.

1853 övertogs Stocksundstorp av grosshandlare Edward Cederlund, känd genom sina punschbrygder. Han lät bygga flera nya hus och rusta upp de befintliga. Cederlund tillhörde den krets kring Karl XV som under sommarmånaderna deltog i förlustelserna på Ulriksdal.

Stocksundstorp från Stocksundet

Både Cederlund och hans svärfar före honom försökte få friköpa Stocksundstorp, men nekades detta. Efter Cederlund övertog byggmästare A G Sällström arrendet 1882. Han lyckades få Kungl Majt att bjuda ut Stocksundstorp på offentlig auktion, och han ropade in egendomen 1889 för 55 000 kr. Efter köpet sålde han ifrån fastigheten Björkhagen som tidigare hade ingått, och lät också 1891 stycka och sälja tre tomter i nuvarande kv Alnäs intill dåvarande Stocksundsbron. Vid sekelskiftet byggde han "Tornvillan" i kv Ljungmannen 19.

Byggmästare Sällström var en av tidens mest kända storföretagare inom byggnadsbranschen. Han ledde många av de stora nybyggena i 1880- och 90-talets Stockholm, bland annat byggde han det nuvarande Operahuset efter att ha rivit det gamla. I salen på Stocksundstorp återanvändes inredningsdetaljer från gamla Operahuset - dörrar, överstycken, paneler, väggmålningar på väv m m. Salen byggdes också till åt trädgårdssidan och fick på så sätt också en lustigt utformad ateljé på övervåningen. Även andra rum i huset dekorerades med värdefulla äldre inredningsdetaljer från exklusiva rivningshus som Hotell Rydberg. Under redaktör Lundströms tid på 1920-talet tillfördes än mer äldre inredning i form av bröstningspaneler, parkettgolv, öppen spis med mera.

Stocksundstorps gård är idag en skulpturpark med visningar och program vår och höst. Herrgården ligger i Kungliga Nationalstadsparken, och den unika dubbelallén av lindar, idag mer än 300 år gamla, är delvis bevarad. Sedan 1963 drivs denna kulturverksamhet av skulptören och författaren Carinne Löfgren-Williams, sångerskan Caroline Williams samt Lorenz Williams Jolin. Syftet är att levandegöra platsen både i dess kulturhistoriska och nutida form. Carinne, som dessutom bor på gården, har också skrivit om Stocksundstorps gårds historia i boken "Själaspis".

Dela: