SJ:s anläggningar i Tomteboda och Vretens industriområde

Järnvägens anläggningar i Solna - en översikt

Järnvägen och SJ har haft och har fortfarande stor betydelse för Solna. Två järnvägslinjer går genom kommunen - Norra Stambanan och Västeråsbanan. Norra stambanan invigdes 1865. Västeråsbanan byggdes 1872-75 som privatbana och övertogs av SJ först 1944.

Mycken mark har tagits i anspråk för spår, rangerbangårdar och två stora verkstäder - Tomteboda och Hagalund Övre. En stor huvudverkstad för lok och vagnar vid Tomteboda byggdes 1898-1900 och utvidgades på 40-talet med en godsvagnsverkstad. Huvudverkstaden flyttades till Tillberga på 60-talet och byggnaderna revs 1980 för att lämna plats åt postterminalen. Godsvagnsverkstaden finns fortfarande kvar. Driftsverkstaden vid Hagalund Övre anlades under 1:a världskriget, se vidare under avsnittet om Hagalund Övre.

Under 1900-talets första hälft fanns fem stationshus i Solna. Det äldsta från 1866 vid Ulriksdal revs 1980.

Rangerbangården vid Tomteboda på 1910-talet när den nu rivna Tomtebodaverkstaden var ganska ny. Kontrollkontoret i bakgrunden. Foto Stockholms stadsmuseum.

Stationshuset vid Tomteboda från 1882 står inte längre kvar, Hagalunds station från 1911 brann ner 1982, och de två stationerna i Huvudsta från 1907 och 1908 revs på 1960-talet. I anslutning till stationen och verkstaden i Tomteboda byggde SJ en ny förvaltningsbyggnad 1910-12. Denna och verkstaden i Hagalund utgör fortfarande stora och betydande arbetsplatser i kommunen.

Dela: