Källor

Historisk översikt (sid 9-21 i den tryckta upplagan)

Beskow, H Stallmästaregården, Solna förr och nu nr 5. 1979 
Carlsson, S m fl Den svenska historien 2. 1980 
Dahlbäck, G I medeltidens Stockholm. 1988 
Harnesk, P Svenska stadsmonografier. 1951 
Hedenstierna, B Studier i Solna sockens äldre historia
Solna hembygdsförenings årsskrift nr 10. 1941 
Nordström, A Strövtåg i Solna. 1982 
Rejle, U Solna. 1967 
Byggnadsnämndens arkiv
Muntliga uppgifter av stadsarkitekt Bristol Jaldén 1985

Järva (sid 22-33 i den tryckta upplagan)

Cronebäck, Å-Sundelin, K. Fyra 1800-talsvillor, Solna förr och nu nr 7, 1984 
Eklund, B. När galoppen gick på Järva.
Artikel SvD 15/7 1979 
Nordström, A. Strövtåg l Solna, Solna förr och nu nr 2, 1981 
Rejle, U. Solna, 1967 
Strandman, B. Överjärva Solna förr och nu nr 3, 1969 
Wahlström, H. Bagartorpsområdets militära etablering från 1940.
Stencil 1988 
Byggnadsinventering Staffan Nilsson, Byggnadsstyrelsen 1984.
Byggnadsinventering Bengt Nyström, Nordiska Museet 1970.
Fornminnesinventering 1981 
Muntliga uppgifter Stig Friberg 1982 
Rudolf Ekander 1985 
Åke Swärd 1986 
Carl-Axel Strömberg 1985

Ulriksdal (sid 34-43 i den tryckta upplagan)

Nordström, A Strövtåg i Solna, Solna förr och nu nr 2, 1981 
Nyreröd, A-L I glansen och skuggan av ett slott. Uppsats i etnologi, Stockholms universitet 1981 
Jonsson, R Ulriksdals slottskapell, 1973
Relje, U Solna, 1967 
Byggnadsinventering 1968  Ulriksdals slottsarkiv
Muntliga uppgifter: Gerda Dahlqvist 1987

Järva krog och Ritorp (sid 44-48 i den tryckta upplagan)

Byggnadsinventering 1968, 1979, 1984 
Intervjuer med Svea Gustavsson, Stig Friberg, Rudolf Ekander m fl
Äldre lantmäterikartor

Hagalund Övre och Råstahem (sid 49-55 i den tryckta upplagan)

Ulriksdals Egnahemsförening 60 år - jubileumsskrift 1985 
SJ 1906-31 del II
SJ:s arkiv
Byggnadsinventering 1982 
Muntliga uppgifter av Valle Vallius 1982 och Sten Emilsson 1986

Bergshamra (sid 56-64 i den tryckta upplagan)

von Ajkay, Anna Bergshamra koloniområde, inventeringsrapport 1980
von Arndt, Hervor m fl Stadens ansikten, 1982
Edling, Gulli Tivoli vid Brunnsviken under gustaviansk tid, Solna förr och nu nr 6, 1983
Malmsten, Egil opublicerade manuskript
Alf Nordström Strövtåg i Solna, Solna förr och nu nr 2, 1968
Tullgren, Albert Statens Växtskyddsanstalt - dess tillkomst, organisation, arbetsuppgifter och utrustning, 1940
Byggnadsnämndens arkiv
Byggnadsstyrelsens arkiv
Byggnadsinventeringar 1968 och 1979
Muntliga uppgifter Maj Fjellberg 1986, Gunnar Dahlberg 1986

Stocksundstorp (sid 65-72 i den tryckta upplagan)

Jarneberg, E Roslagsbanan och bygden 1885-1985
Lundström, N Stocksundstorp - vår granne och länge vår namne. Stocksunds kommunala meddelanden 1965
Byggnadsnämndens arkiv
Muntliga uppgifter av fru Brita Boklund, Stocksundstorp

Frösunda (sid 73-81 i den tryckta upplagan)

Beskow, H Opublicerat manus om Frösundagårdarna
Mohlin, L Vårt regemente - stencil
Selling, G Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten 1977
Strömberg, C-A "Frösunda - militärt förläggningsområde som försvinner" - stencil
Byggnadsinventering 1983
Muntliga uppgifter Carl-Axel Strömberg 1985

Hagalund etc (sid 82-97 i den tryckta upplagan)

Boethius, U Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. 1980
Breitholtz, B Hagalund - ett svunnet 50-tal. 1978
Ett svunnet Solna. 1983 
Hagalund 1890-1912  Minnesskrift med anledning av Hagalunds vattenlednings fullbordan. 1912
Höjer, S Vägen till Hagalund. 1979
Johansson, l Stor-Stockholms bebyggelsehistoria. 1987
Mårtensson, H Det lyckliga Hagalund. 1978
Nordström, A Strövtåg i Solna. 1968
Rejle, U Solna. 1967
Wennerholm, E Olle Olsson och hans Hagalund. 1973
Byggnadsinventering 1979 och 1982 
Byggnadsnämndens arkiv
SJ:s arkiv
Tidningsartiklar
Muntliga uppgifter Märta Eriksson, 1982 
Birgit Regnér, 1982 
Artur Hellqvist, 1985 
Alice Thunberg (Carl Thunbergs sonhustru) 1986 
Märta Johansson
Fritz och Sixten Öberg

Råsunda (sid 98-112 i den tryckta upplagan)

Johansson, I Stor-Stockholms bebyggelsehistoria. 1987
Malmlöf, M Arkitektur och miljö i Råsunda filmstad. Opublicerat manus 1987
Om Charlottenburg. Solna hembygdsförenings småskrift nr 2. 1969
Råsunda 1911-1936 Minnesskrift. 1936
Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57. 1957
Byggnadsinventering 1979 och 1982
Byggnadsnämndens arkiv

Hagaparken (sid 113-121 i den tryckta upplagan)

Beskow, H. Stallmästaregården. Solna förr och nu nr 5. 1979
Beskow, H. Opublicerat manus om Frösundagårdarna
Kjellvard, H. Två tingshus. 1970
Nordström, A. Strövtåg i Solna. Solna förr och nu nr 2. 1966 (ny utgåva 1981)
Nordström, B. Finnstugan i Hagaparken. Uppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet 1988
Rejle, U. Solna 1967
Storm, I. Lusthus i Stckholm.1981
Byggnadsinventering 1968, 1979, 1984

Solna kyrkby (sid 122-128 i den tryckta upplagan)

Boetius, U Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. 1980
Ekman, E S:t Martin 1930-1940. 1940
Hedlund, C N Undervisningsväsendet i Solna. 1949
Hyltén-Cavallius, F Solna kyrka. 1985
Nordström, A Strövtåg i Solna. 1981
Rejle, U Solna. 1967
Stenberg, R Solna kyrka. Upplands kyrkor III. 1946
Byggnadsnämndens arkiv
Skolstyrelsens arkiv
Byggnadsinventeringar 1968 och 1979
Muntliga uppgifter Gunnar Bondsäter
Gunnar Sjögren
Tore Kornerup 1986
Stig Persson, fd skoldirektör

Norra begravningsplatsen (sid 129-132 i den tryckta upplagan)

Boetius, U Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. 1980
Norra Begravningsplatsen, Stockholm. Broschyr utgiven av Stockholms kyrkogårdsnämnd 1974
Rejle, U Solna. 1967
Svenska Eldbegängelseföreningen 1881-1982. IGNIS nr 3 1982
Eriksson, C Några data ur Norra Begravningsplatsens historia. Maskinskrivet manus 1946
Åsberg, A Den gamla vedboden. Maskinskrivet manus 1986
Lantmäterikartor
Byggnadsinventeringar 1968 
Muntliga uppgifter Harald Nordin 1983

Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, Tomtebodaskolan, SBL (sid 133-145 i den tryckta upplagan)

Elliot, H Historik över föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm. 1941
Gissler, T Blindinstitutet - 75 år på Tomteboda
Holmdahl, G m fl Gunnar Asplund, arkitekt 1885-1940, Stoclkholm 1943
Johansson, E En port, ett staket - en värld innanför och en värld utanför
Kerfstedt, P Kongl Blindinstitutets nya byggnader å Tomteboda. 1889
Rejle, U Solna. 1967
Sällskapet Eugeniahemmet - Minnesskrift åren 1879-1929. 1929
Ålderdomshemmet för blinda kvinnor 1888-1908. Jubileumsskrift 1908
Åman, A Om den offentliga vården. 1976
Tydén-Jordan, A Opubl utredning ang Karolinska institutets byggnadshistoria. 1970
Byggnadsnämndens arkiv
Kulturnämndens byggnadsinventering 1968 och 1982
Byggnadsstyrelsens byggnadsinventering 1984, S Nilsson
Muntliga uppgifter Roland Söderlund, fd "eugeniahemmare"
Margareta Adlercreutz, fd styrelseordf Blindhemmet
Kurt Eriksson, Stadsmissionen
Gert Boström, fd rektor Norrbackainstitutet

SJ Tomteboda och Vreten (sid 146-149 i den tryckta upplagan)

Berglund, A-M Stora kontoret i Tomteboda, uppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet, 1987
SJ:s arkiv
Muntliga uppgifter Rune Ekegren, SWB-expert
Gunilla Linde, Edelsvärdsforskare

Karlberg och Karlbergs strand (sid 150-155 i den tryckta upplagan)

Andersson, K Karlbergs slott. Broschyr 1987
Biörnstad, L Sofiehem och Furuberg vid Ulvsundasjön. "Solna för och nu" nr 7. 1984
Danielsson, E - uppsatser om J H Chronwall i Sumlen - årsbok för vis- och folkmusikdiktning 1979 och 1981
Byggnadsinventering 1968
Muntliga uppgifter Sten Emilsson, fd lokförare, 1986
Lennart Kindström, 1986

Huvudsta (sid 156-164 i den tryckta upplagan)

Beskow, H
Engberg, S
Ett svunnet Solna. Solna kulturnämnd. 1983
Johansson, I Stor-Stockholms bebyggelsehistoria. 1987
Nordström, A Strövtåg i Solna. Solna förr och nu nr 2. 1968
Posten i Solna. Solna hembygdsförening och Solna Frimärkssamlarförening. 1988
Rejle, U Solna. 1967
Byggnadsnämndens arkiv

Dela: