Fasta fornlämningar i Solna

Kartan och registret bygger på den revidering av fornminnesinventeringen som riksantikvarieämbetet genomförde 1981.

Numrering enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Solna socken.

Nummer Fornminne
3 Gravfält med ca 10 gravar vid Charlottenburg
4 Runsten vid Karlberg
10 Gravfält med ca 10 gravar vid Överjärva
11-14 Gravfält med ca 25 gravar vid Överjärva
15 Milstolpe vid Bagartorp
17 Kraus grav, Tivoli
18-19 Gravfält med ca 150 gravar vid Mellanjärva
20 Milstolpe vid Mellanjärva
21 Lings grav, Annelund
23 Runsten vid Stora Frösunda
24 Milstolpe vid Stora Frösunda
34 Gränssten mellan Sollentuna härad och Danderyds skeppslag
39 Gravfält med 15 gravar vid Bolstomta
41 Gravfält med ca 10 gravar vid Mellanjärva
55 Stensättning i kv Sfären
56 Två stensättningar på Bockholmen
57 Ryssmuren vid Karolinska Institutet
Dela: