Huvudsta

Huvudsta gård etablerades under vikingatiden. Den förhistoriska gården torde ha legat i närheten av det 1965 utgrävda gravfältet, ca 6-700 m nordväst om nuvarande Huvudsta gård.

Huvudsta var bondeägt under medeltiden fram till 1470 då Lars Nilsson bytte bort gården till Helgeandshuset i Stockholm.

Huvudsta gård med den svängda uthuslängan. Foto J Norrman, Raä.

Under 1500-talet är de arkivaliska uppgifterna knapphändiga till dess Huvudsta 1598 drogs in till kronan efter ägaren Welamn de Wijks medverkan i intrigerna mot hertig Karl under striden om den svenska kronan. 1605 förlänades gården till den vid denna tid mycket kände Erik Göransson Tegel, son till Erik XIV:s rådgivare Göran Persson. Welam de Wijks syster Katarina öppnade process mot Tegel och lyckades genom bördsrätten få återköpa Huvudsta 1635. Hon ägde gården till 1651 då hon sålde den till riksamiralen greve Otto Stenbock. Stenbock gifte sig några år senare med Magnus Gabriel De la Gardies syster Kristina. Paret var i behov av att ha en representativ gård, och det var sannolikt de som lät flytta Huvudsta till dess nuvarande vackra läge vid Ulvsundasjön. Helt säkert är att de lät nybygga alla hus och anlägga en barockträdgård där ridhuset nu ligger. Den ännu bevarade allén anlades också vid denna tidpunkt.

Dela: