Hagaparken

Hagaparken är i sin helhet förklarad som byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Den är en del av Kungliga Nationalstadsparken.

Koppartältens fasader har renoverats

I Hagaparken återfinner man 1700-talets konst- och naturuppfattning i koncentrat. Tidens främsta konstnärer och arkitekter var sysselsatta med att göra Haga till vad det är än idag. Hagaparken är ett av Sveriges främsta nationalmonument - den har ett oerhört rikt innehåll beträffande både byggnadsverk och parkanläggning och har i mycket varit stilskapande.

Så sköts Hagaparken

Hagaparken ligger i Solna, men ägs och förvaltas av staten genom Statens fastighetsverk och Slottsförvaltningen Drottningholm. Dit skall man alltså vända sig om man har synpunkter på parkering, framkomlighet, belysning eller annat.

Haga slott blir kungligt igen

Gustav IV Adolf lät uppföra slottet 1802-05 som ståndsmässig bostad åt de tre minderåriga barnen: kronprinsen, storfursten av Finland och prinsessan. Det kom att kallas Drottningens paviljong sedan Hedvig Charlotta, Karl XIII:s drottning, sommarbodde här. Slottet byggdes i italiensk villastil. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell. År 1932 restaurerades slottet som bostad åt arvprinsparet Gustav Adolf och Sibylla under ledning av Ragnar Hjorth.

Haga slott

Ekotemplet och Gustav III:s paviljongSlottet var kunglig bostad fram till 1947. Här växte vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, upp tillsammans med sina fyra systrar - "Hagasessorna". År 1966 avstod Gustav VI Adolf den kungliga dispositionsrätten av Haga slott till staten, att användas som gästbostad åt besökande stats- och regeringschefer.

Slottet är nu efter en omfattande renovering åter kungligt i och med att kronprinsessan Victoria med maken Daniel flyttat in. Av säkerhetsskäl är ett område kring slottet omgärdat av ett staket, men allmänheten har även i fortsättningen tillgång till Gustav III:s paviljong och Ekotemplet.

Hagaparken erbjuder vackra gångstråk i kulturhistorisk miljö

I högerkolumnen finns länkar till mer information om Hagaparkens och dess byggnaders historia.

Dela: