Södra Ulriksdal

Karta

1. Ulriksdals slott
2. Confidencen
3. Orangeriet
4. Fasanbyggnaden
5. Kavaljersbyggnaden
6. Stallgården
7. Villa Snörin
8. Skuggan
9. Ottilielund
10. Jakobsdal
11. Slottsfogdebostaden
12. Byggmästarebostället
13. Strandstugan
14. Maskinhuset
15. Vaktstugorna
16. Bernstop
17. Beylon
18. Gröna villan
19. Skogshyddan
20. Berglunda
21. Villa Gröndal
22. Smedjan
23. Ekonomibyggnaden
24. Loviseberg
25. Slottskapellet
26. Väntorp
27. Ornässtugan
28. Ulriksdals värdshus
29. Gläntan
30. Kuskbostaden
31. Villa Skogsborg
32. Atlejévillan
33. Villa Mathilda
34. Fredsberg
35. Mariedal
36. Pumphuset
37. Direktörsbostaden
38. Arbetarbostaden
39. Blaxås
40. Kvarnvretens koloniområde
41. Sköndals koloniområde
42. Mellanjärva gård
43. Trädgårdsmästarebostaden
44. Karlshäll
45. Ångslupstomten
46. Sköntorp
47. Emmylund

Dela: