Bergshamra

Karta över Bergshamra

1. Tivolipaviljongen
2. Lilla Sveden
3. Bergshamra gård
4. Bergshamra by
5. Monte Carlo
6. Godthem
7. Stocksundtorps gård
8. Sjöboden
9. Fjällstugan
10. Björkhagen
11. Björkhagens ekonomibyggnad
12. Borganäs
13. Alnäs
14. Bockholmenvillan
15. Klinten
16. Ekensberg
17. Bergshamra koloniområde
18. Statens centrala frökontrollanstalt
19. Statliga institutet för husdjursförädling
20. Domänverket
21. Fredriksberg
22. Stjärnhusområde
23. Bergshamra centrum
24. Kungshamra
25. Bergshamra Gårds-området
26. Bergshamra Bro-området
27. Bergshamra Allé-området
28. Sfären
29. Radhus och punkthus

Dela: