Kv Sfären

Kv Sfären Bockholmsvägen 1, 1989-91, BLP Arkitekter AB/S.O. Larsson samt E. Kungs och G. Sjögren, landskapsarkitekt Sture Koinberg, EBF fastigheter.

SfärenSfären har planerats och bebyggts av Evangeliska Brödraförsamlingen, en herrnhutisk kristen församling. Man har här velat skapa ett tryggt bostadsområde med generösa utrymmen för aktiviteter och service. Området är byggt för att passa alla åldrar. De nio stjärnhusen med kyrkan i centrum är indelade i tre boendegrupper: Glädjen för boende upp till 40 år, Friheten för 40- till 60-åringar och Tryggheten för de äldre. Den sistnämnda kategorin har också möjlighet att hyra stödlägenhet, vilket innebär speciell handikappanpassning.

Sfären

Bostadshusen är grupperade runt ett ovalt parti med bevarad vegetation. En relativt hög uppglasad entrebyggnad för upp till en servicedel, och bostadshusen på berget. Serviceplanet för de ca 260 hushållen innehåller bl a simbassäng, restaurang, närbutik och motions- och hobbylokaler. Hela kvarteret är utformat med stor omsorg, så har t ex alla bostadshusen fått en god konstnärlig utsmyckning.

Dela:

Relaterade länkar