Arkitektur i Solna

Solna byggnadsnämnd gav 1994 ut boken Arkitektur i Solna som i text och bild beskriver Solnas intressanta hus och miljöer. Boken innehåller en väl avvägd blandning av arkitektur, stadsplanering, trädgårdskonst och kulturhistoria.

Materialet presenteras på Solnas webbplats för att ge fler möjlighet att läsa om stadens bebyggelseutveckling och ta del av information om slott och andra påkostade byggnadsverk, men även vanlig vardagsarkitektur med representanter för olika tidsepoker och stilar. Vår förhoppning är att vi så småningom skall kunna ge ut en uppdaterad arkitekturguide med hänsyn till den bebyggelse som har tillkommit sedan boken gavs ut och de förändringar som har skett i gatubilden och parkmiljön. I avvaktan på det kompletteras materialet här på webben efter hand med nya byggnader och områden.

Frösunda är ett område som har byggts ut under senare år

Dela: