Arkitektur och kulturmiljöer

Solna har en rik kulturhistoria och en varierande arkitektur med byggnader från olika epoker.

Solna kyrkväg

Här kan du fördjupa dig i Solnas spännande arkitektur och intressanta områden, som de beskrivs och avbildas i boken "Arkitektur i Solna", eller Solnas många kulturhistoriskt intres­santa byggnader och miljöer i stadens kulturminnesvårdsprogram. Du kan också läsa mer om byggnaderna i Kungliga nationalstadsparken och stadsbyggnadsnämndens årliga stadsmiljöpris.

Dela: