Stadsutveckling

Solna står just nu inför många stora förändringar. Antalet solnabor växer rekordartat varje år och för att möta förväntningarna hos både nya och gamla solnabor utvecklas staden snabbt. Utbudet ökar, befintliga stadsdelar rustas och inte mindre än sex nya stadsdelar byggs.

Stadsutveckling Arenastaden

Läs gärna mer om stadsutveckling under "Frågor och svar".

Dela: