Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny motorvägsförbindelse som kommer att gå från E4/E20 Kungens kurva i söder till E4 Häggvik i norr.

Största delen av vägen föreslås gå i tunnel. Trafikverket driver planeringsarbetet med ett mål om byggstart 2012, vilket är beroende av regeringens och andra myndigheters beslut.

Skede

Framtagandet av arbetsplan pågår. Utbyggnaden beräknas pågå i 8-10 år med start 2012.

Kostnad

Ca 28 miljarder kr.

Påverkan

Förbifart Stockholm ska bidra till att

  • Knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala delar
  • Förbättra möjligheterna för en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen
  • Ge förutsättningar för utveckling av en region med stark tillväxt
  • Möjliggöra en flerkärnig region med flera centra

Trafikavlastar bl.a. de större trafiklederna i Solna med 10-15 %.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Tage Tillander

Trafikplanerare

08-734 23 88

Besöksadress

Stadshusgången 2

Skicka meddelande till Tage Tillander

Relaterade länkar