E4-länken

Tunnelförbindelse mellan Frösunda trafikplats och Tomteboda trafikplats.

Skede

Trafikverket (tidigare Vägverket), Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm, Solna och Sundbyberg har gemensamt genomfört en system-/strukturutredning.

Påverkan

En utbyggd E4-länk skulle innebära att trafiken på Uppsalavägen och på Norra länken förbi Norra stationsområdet får en mycket kraftig trafikavlastning, uppskattningsvis ca 60 000 fd/dygn. Enköpingsvägen får en mindre trafikökning, övriga Solna trafikavlastas något.

Övrigt

Var E4-länkens norra och södra anslutning skall göras är frågor som får utredas i en ev. kommande förstudie.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Tage Tillander

Trafikplanerare

08-734 23 88

Besöksadress

Stadshusgången 2

Skicka meddelande till Tage Tillander

Relaterade länkar