4 spår Tomteboda - Kallhäll

Det är trångt på spåren mellan Tomteboda och Kallhäll på Mälarbanan. Banverket (numera Trafikverket) har utrett hur ytterligare två spår kan byggas på sträckan. De nya spåren ska göra det möjligt att öka turtätheten samt minska restiden och förbättra punktligheten.

Skede

Det finns olika alternativ som är framtagna i järnvägsutredningen;

  • Befintlig korridor - Ytläge. Två nya spår anläggs längs Mälarbanan i befintlig sträckning.
  • Befintlig korridor - Nedsänkt läge. Enligt alternativet ovan men med nedsänkning av spåren genom Huvudsta, Spånga och Jakobsberg. Genom Sundbyberg ligger spåren i tunnel eller nedsänkta.
  • Kista korridor - Kista centralt. Mälarbanan dras via Ostkustbanan till Silverdal och i tunnel via ny station i Kista till Barkarby. Norr om Barkarby enligt Befintlig korridor.

Järnvägsutredning har varit på samråd. Banverket förväntas besluta om vilket alternativ som skall utredas i järnvägsplan under hösten 2010.

Kostnad

Byggkostnad 7-15 miljarder kr beroende på alternativ.

Påverkan

Solna har förordat en utbyggnad i befintlig korridor. Möjligheterna att tunnelförlägga del av sträckan genom Huvudsta måste utredas innan Solna stad kan ta slutlig ställning till om en utbyggnad är möjlig.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Relaterade länkar