Utvecklingsområden

I Solna planeras och genomförs utbyggnaden av flera nya bostads- och arbetsplatsområden.

Den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2006) anger de stora dragen för markanvändning och utveckling för hela Solna. Innan man påbörjar detaljplaneringen för enskilda byggnadsprojekt kan det ibland vara lämpligt att göra en noggrannare studie av ett blivande bostads- eller arbetsplatsområde. För en sådan begränsad del av kommunen utarbetas då en så kallad fördjupad översiktsplan.

Fördjupade översiktsplaner har antagits för följande områden

Västerjärva och Ulriksdalsfältet. Planen utgör underlag för utbyggnaden av de nya stadsdelarna Järvastaden och Ulriksdal.

Solna station. Översiktlig planering inför lokaliseringen av den nya Nationalarenan, köpcentrum, bostäder med mera.

Karolinska-Norra station. Utvecklingsområdet är beläget i två kommuner, Solna och Stockholm. Det omfattar bland annat ett nytt universitetssjukhus.

Nationalstadsparken. Den fördjupade översiktsplanen för den del av Kungliga Nationalstadsparken som ligger i Solna syftar till att för framtida generationer säkra de kulturhistoriska och landskapsmässiga kvaliteterna runt Ulriksdal och Haga,

Dessutom har ett omfattande programarbete genomförts för Solna City - omdaning och utveckling av centrala Solna.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst