Pågående detaljplaner

Kontakt

Planenheten

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kundtjänst: 08-734 29 50. Telefontid kl 9-12 och 13-15.

plan@solna.se

Besöksadress

Stadshusgången 2

Postadress

Stadsbyggnadsförvaltningen
171 86 Solna

Skicka meddelande till Planenheten