Bostadshus i kv Rudan

Verksamheten som bedrivits på Hagalunds IP flyttades under våren 2004 till Skytteholmsfältet. En ny ishall i Ritorp ersätter ishallen i Hagalund. Marken kan därmed användas för att bygga nya bostadshus.

Vid Hagalundsparken bakom Rudviken byggs bostäder i 5-7 våningar och ett parkeringshus i 4 våningar närmast järnvägen. Totalt ryms ca 190 lägenheter. Den första etappen omfattar två bostadshus med tillsammans 95 lägenheter samt ett parkeringshus. Ärendenummer SBN/2009:871.

Illustration av bebyggelse mot parken i väster

Bostadshusens fasader byggs upp av färgade betongelement. Mot öster är kulören ljus, och där ger inlagda ränder variationer genom olika skuggningar. Mot väster får fasaderna en skala av olika kulörer som rygg mot de ljusa vertikala volymerna.

Hus bakom parken i väster

Parkeringshuset byggs i tre plan med tak över det översta planet.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst