Folkhälsohuset

Vid Karolinska Institutet i korsningen mellan Solnavägen och Tomtebodavägen uppförs en ny kontors- och utbildningsbyggnad kallad Folkhälsohuset.

Folkhälsohuset ska innehålla kontor och undervisning för Karolinska Institutet och kontor för Smittskyddsinstitutet. Byggnaden består av en lägre del på sju våningar och en högre volym på 11 våningar.

Folkhälsohuset i november 2012

Byggnadens utformning och användning mot Solnavägen är en öppen och publik sockelvåning med foajé och undervisningslokaler som annonserar verksamheten utåt. Byggnaden planeras ha undervisningslokaler på plan 1 och 2 och rena kontorsplan på plan 3 till 11.

Situationsplan

Fasaden är uppbyggd av horisontella fönsterband vilka förstärker husets utsträckthet och markerar dess kantighet och vinklar. För kontorsdelen skall fasaden utföras i rödbrunt tegel ingjutet i betongelement. Teglet ger en livfull fasadyta med mönster och rasterverkan. Byggnaden skall utföras med en stark känsla av materialitet i form av grovt tegel och synlig betong.

Entré till Folkhälsohuset

Illustrationer: KOD Arkitekter

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Relaterade länkar