Bostadshus i Nya Ulriksdal

När den nya stadsdelen Ulriksdal är färdig inrymmer den ca 1 500 bostäder i olika typer av flerbostadshus och stadsradhus. Dessutom byggs kontor, skola, barnomsorg och butiker.

Flerbostadshus i kv Kapplöpningen

Det långa lamellhuset i sex våningar är den första etappen inom kvarteret Kapplöpningen. Det innehåller 100 lägenheter.

Flerbostadshus i kv Kapplöpningen

Huset ligger i fonden av torget, som utgör ett slags port till det nya Ulriksdal. I bottenvåningen finns lokaler med entréer mot torget och gatorna på ömse sidor, den kommersiella och offentliga sidan av huset. Precis norr om torget finns en våningshög passage som leder in till gården, som blir de boendes mer privata område.

Illustration Lund & Valentin Arkitekter

Fasaderna längs utsidan är sammanhållna beträffande fönstersättning och balkonger, men trapphusen har getts individuella kulörer för att bryta ner skalan på det stora huset. Passagen markeras med en avvikande kulör på fasaden ovanför. Fasadmaterialet är huvudsakligen puts. Mot torget kläs stora delar av huset med ett kopparfärgat skivmaterial. Denna fasad, som utgör blickfång för hela områdets entrégata, är en viktig komponent av torget. Balkongerna får räcken av glas. Gårdsfasaden har ljus puts och glasade balkongräcken.

Stadsradhus i kv Kapplöpningen

De 26 första radhusen i Ulriksdal utförs i två eller tre våningar.

Radhus i tre våningar

Varje radhus ges sin egen prägel genom fasadbehandlingar mot gatan. Mot gården är uttrycket mera sammanhållet. Gatufasaderna putsas i olika samordade kulörer. I huvudsak milda, ljusa kulörer med enstaka tvåplanshus i mörkare kulör.

Gavelhusen och fasaderna mot gården får en bruten vit kulör med undantag för ett av trevåningshusen som ges en kopparliknande kulör. Taken som är pulpetformade sluttar in mot gården och är belagda med grafitgrå plåt.

Stadsradhus i kv Måldomaren

Här byggs 28 nya stadsradhus i två och tre våningar med fasader av tegel mot omgivande gator och trä mot gården.

Illustration Lund & Valentin Arkitekter

Flerbostadshus i kv Vinnaren

I kvarteret Vinnaren vid Drottning Kristinas esplanad uppförs tre flerbostadshus med 131 lägenheter. Punkthusen byggs på en sammanhängande garagevåning och är sinsemellan lika förutom att det mittersta är spegelvänt och det södra har nedfartsrampen till garaget.

Fasad mot parken. Illustration Lund & Valentin Arkitekter.

Fasaderna utförs putsade med grovputs i en bruten vit kulör och fyllningar med slätputs i samma kulör. Mot parken markeras husen gavel med en puts i gråbrun kulör. Mot gatan finns en accent med en djupröd kulör och mot parken en helt vit.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia