Bostadshus i Järvastaden

I Järvastaden byggs bostäder i både flerbostadshus och småhus. Det blir ett centralt men ändå naturnära boende.

Den andra etappen inom Solnadelen av den nya stadsdelen Järvastaden omfattar totalt ca 1 100 bostäder i flerbostadshus och småhus.

Flerbostadshus i kv Nattsländan (1)

Vid Järva skjutbaneväg bygger Skanska fyra flerbostadshus med sammanlagt 72 lägenheter. Husen är sammanbyggda två och två i källarvåningen som innehåller garage och bostadskomplement.

Illustration Skanska

Småhus i kv Backlöken, Daggkåpan och Aklejan (2)

Skanska uppför 107 småhus, varav 33 kedjehus och 74 radhus. Husen ligger utlagda i en solfjädersform som ger böjda gator och huslängor med gårdar emellan. Fasaderna bekläs med liggande träpanel, och taken beläggs med svartlackad plåt i bandtäckning.

Illustration Hidemark & Stintzing Arkitekter

Småhus i kv Grönlingen (3)

JM bygger 84 småhus, varav 24 kedjehus och 60 radhus. Fasaderna bekläs med målad träpanel, och taken beläggs med grå betongpannor.

Flerbostadshus i kv Nattsländan (4)

JM uppför två flerbostadshus vid Järva skjutbaneväg med sammanlagt 33 lägenheter. Husen är sammanbyggda genom ett garage i två våningar. Fasaderna putsas i en blågrön kulör med en sockel av mörkbrunt tegel.

Illustration Aros arkitekter

Flerbostashus i kv Aklejan (5)

JM bygger tre flerbostadshus med sammanlagt 33 lägenheter vid Dammtorps allé. Fasaderna blir putsade i en bruten vit kulör med en sockel av grådämpat tegel.

Illustration Aros arkitekter

Flerbostadshus i kv Solvändan (6)

Intill den nyanlagda Spegeldammsparken uppförs ett flerbostadshus med 109 lägenheter och lokaler mot torg och gata. Solvändan är uppbyggt som ett slutet kvarter i fem våningar. Huset har ett pulpettak som lutar in mot innergården. Fasaderna mot gata och torg har olika karaktärer.

Solvändan vid Spegeldammsparken. Illustration Ettelva arkitekter.

En sockelvåning i tegel går runt hela huset. Mot norr och söder är fasaderna nedbrutna i skala med ljusa burspråk. En portik i två våningar leder in till gården.

Flerbostadshus i kv Backlöken och Daggkåpan (7)

På gränsen mellan det småskaliga stadsradhusområdet i norr och den mera stadsmässiga kvartersstaden i söder byggs fyra bostadshus i fyra våningar med totalt 60 lägenheter.

Fasad mot söder. Illustration Skanska Teknik.

Fasaderna utgörs av puts i en varmvit kulör med en sockel i en grå kulör. Taket beläggs med en grå plåt. Balkongerna mot gatan får fronter av perforerad metall med varma kulörer i guld respektive
mässing.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia