Översiktsplan för dagens och framtidens Solna 2006-2025

Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 2006.

Ur förordet till Översiktsplan 2006 (ÖP 2006)

Omslaget till ÖP2006Solna är kontrasternas stad. En tredjedel av kommunens yta utgörs av den härliga nationalstadsparken. Staden har inrättat ett kommunalt naturreservat kring Igelbäcken och området runt Råstasjön utvecklas allt mer till ett motions- och rekreationsområde. En lång rad kulturella skatter finns här med alla slott, Confidencen, Olle Olsson-museet och Filmstaden för att nämna några. Samtidigt är Solna den stad som växer mest i Sverige. Helt nya stadsdelar växer fram med såväl bostäder som arbetsplatser. Solnas olika sidor lockar många människor. Ingen annanstans byggs det så många nya bostäder som här.

Det är också ett skäl till att Solna har landets största inflyttning. Ett annat avgörande skäl är att de nya bostadsområden som växer fram är mycket attraktiva. Vi har från stadens sida lyckats att kombinera en god boendemiljö med tät bebyggelse och goda kommunikationer.

I ÖP 2006 finns många av de kommande årens tänkta projekt beskrivna. Det pågår nu ett planarbete för att utveckla Norra stationsområdet, Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset till ett bioscienceområde, där det nya universitetssjukhuset är en viktig del. Dessa planer kommer att skapa ett nytt attraktivt område som skapar stora möjligheter till tillväxt i huvudstaden, samtidigt som Stockholm och Solna växer samman.

De största utbyggnadsområdena i Solna är Järvastaden och Ulriksdal som nu planeras för fullt. Där kommer det att skapas parhus, radhus, stadsradhus och större lägenheter som förbättrar möjligheterna för barnfamiljer att hitta ett bra boende i Solna.

Det kanske mest spektakulära utvecklingsprojektet framöver är planerna på en omdaning av Solna centrum - Solna city. Projektet består av ett stort antal nya bostäder, en utveckling av centrumanläggningen med förbättrad service, kulturella satsningar och nya trafiklösningar.

Solna station är ett område som kommer att lyftas rejält eftersom den nya nationalarenan för fotboll kommer att byggas där. Det blir en spännande stadsdel som kommer att utgöra ett centrum för idrott och kultur i regionen. Solna station kommer även att utgöra en regional trafikknutpunkt vilket skapar förutsättningar för en utökad kollektivtrafik. I området kommer även ett antal bostäder att byggas.

Den kraftiga expansionen av Solna möjliggör mer än bara nya bostäder och arbetsplatser. Expansionen frigör resurser att satsa på idrott, kultur och andra kommunala verksamheter.

Planerna på att förlänga tvärbanan till Solna centrum och vidare till Solna station är långt gångna. Mycket talar också för att vi i framtiden kan förlänga den ytterligare via Frösunda och Bergshamra till Universitetet. Det finns planer på en ny tunnelbana från Odenplan via Karolinska till centrala Solna.

ÖP 2006 är ett viktigt dokument för att planera det framtida Solna. Den omfattande investeringsvilja som idag finns i staden grundas i utvecklingsviljan och den höga byggtakten. Vår ambition är att fortsätta vara i Sverigetopp när det gäller byggnation och framåtanda. Solna följer inte utvecklingen av regionens utveckling. Vi leder den.

Underskrifter

Anders Ekegren (fp)
Byggnadsnämndens ordförande
Lars-Erik Salminen (m)
Kommunstyrelsens ordförande
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst