Servicedagar

I Solna infaller servicedagar varannan vecka och då gäller parkeringsförbud på den gatan/vägen. Skyltning på gatan anger när den infaller.

Vad är en servicedag?

Servicedagar finns för att staden enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta belysning, städa, snöröja och liknande. Under servicedagarna är det parkeringsförbud på respektive gata/väg. Skylt på platsen anger när det är servicedag.

Ofta städas eller utförs arbete på gatan vid servicedag, dock inte alltid. Men för att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

Läs mer om stadens förändrade servicedagar under 2017

Dela: