Parkering för personer med funktionsnedsättning

För personer som har parkeringstillstånd för funktionsnedsättning gäller särskilda parkeringsregler.

Syftet med ett parkeringstillstånd för funktionsnedsättning är att underlätta för personer med gångsvårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka. För personer med funktionsnedsättning som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd bara om särskilda skäl finns.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och på väg eller liknande där vägmärke anger att det är parkeringsförbud. Tillståndet gäller även på avgiftsbelagd p-plats, där man får stå utan att betala avgiften.

Tillståndet gäller inte

  • på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det,
  • där det är förbjudet att stanna,
  • i zoner för visst ändamål; till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.

Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det beviljade tillståndet.

Ansökningsförfarande och handläggningstid
Vid ansökan eller förlängning av ett tidigare utfärdat tillstånd, krävs att du bifogar ett läkarintyg som är max 2 månader gammalt. Nytt foto krävs vid varje tillfälle (fotot kan vara en utskrift på vanligt papper som kan bifogas, med neutral bakgrund liknande ett pass/körkortsfoto).
När ansökan ankommer Solna stad, granskas ansökan och sänds till en förtroendeläkare för en andra bedömning. Handläggningstiderna för ett tillstånd är ca 3-4 veckor från att handlingarna är komplett inkomna. Försök om möjligt alltid sända in ansökan tillsammans med läkarintyg och foto.

Dela: