Myntbetalning upphör i utvalda parkeringsautomater

För att modernisera hantering och öka driftsäkerheten upphörde myntbetalning i ett urval av stadens parkeringsautomater under våren 2015. Nu utökas antalet automater där myntbetalningen tas bort. Här betalar du istället med ditt bankkort eller din mobiltelefon.

Staden har utifrån ett urval valt att i september sluta med myntbetalning i ytterligare 44 parkeringsautomater. Det innebär att 136 automater, motsvarande 60 procent, av stadens parkeringsautomater nu inte längre tar emot myntbetalning. De automater som valts ut för att sluta med myntbetalning är de som idag visar en väldigt låg betalningsomsättning av mynt. På dessa parkeringsautomater kommer information att sättas upp med hänvisning till parkeringsautomater i närområdet som tar emot mynt. I områden i närheten av äldreboenden kommer det fortsatt att gå att betala med mynt.

Här finns information om hur du kan betala parkeringsavgift i Solna.

Mer information om stadens parkering.

Dela: