Boendeparkering

Boendeparkering innebär att folkbokförda i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Skyltar med texten "Boende Solna" anger var parkering kan ske. Du ansöker om boendeparkering direkt här på webbplatsen.

Bild på boendeparkering i Solna

Huvudregler

 • Sökande måste vara folkbokförd i Solna stad och inneha körkort/körkortstilstånd
 • Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svenskregistrerade fordon (personbil/lastbil) för vilket tillstånd söks. Ett tillstånd meddelas en sökande. Personbilens vikt får vara max 3,5 ton och inte vara avställd eller ha användnings- eller körförbud.

Lånebil, tjänstebil (via arbetsgivare), leasingbil
Du kan inte ansöka om boendeparkeringstillstånd för lånade bilar/hyrbilar, däremot kan du ansöka om tillstånd för ett fordon som tillhör din arbetsgivare. Då ska ett underskrivet intyg från arbetsgivaren (se blankett till höger) skannas in och bifogas ansökan i e-tjänsten. Det går även att ansöka om tillstånd för leasade fordon. I de fall ansökan inte går att göra i e-tjänsten kan du sända in blanketten eller besöka receptionen i Stadshuset för hjälp.

Här hittar du alla detaljerade regler som gäller boendeparkering.

Parkering
Boendeparkering gäller endast på stadens parkeringsplatser med tilläggstavla.

Boende Solna
Boendeparkering medger att du maximalt får stå på samma plats i 14 dagar. Därefter måste du flytta ditt fordon till en annan plats. Om ett servicepass infaller på gatan under denna period måste fordonet flyttas.

Månadsmärke
Månadsmärke kostar 300 kr (gäller per kalendermånad och inleds alltid det första datumet varje månad.

Säsongsmärke
Säsongsmärke kostar 750 kr (gäller i tre månader mellan perioderna; juni-augusti, september-november, december-februari eller mars-maj).

P-automat
Avgift för boendeparkeringsbiljett i automat är 20 kronor för ett dygn. Därefter är avgiften 3 kronor/timme (det vill säga 72 per dygn efter första dygnet). Detta gäller om man inte har månads- eller säsongsmärke). Du kan givetvis lösa boendeparkering via automat dag för dag. Du kan inte lösa boendeparkernig via mobiltjänster som Easypark eller Waytopark.

Återbetalning av månads/säsongsmärke
Solna stad återbetalar månadsmärke vid två tillfällen. Du ska antingen flytta till en annan kommun eller fordonet ska ha skrotats under gällande tid för månadsmärket. För återbetalning krävs underlag som adressändring hos Skatteverket, anmälan till Polismyndigheten eller intyg om skrotning. Återbetalning sker från den dag månadsmärket kommer Solna stad tillhanda. Du måste lämna in månadsmärke i receptionen i stadshuset och fylla i ett underlag för återbetalning.

Inköpsställen
Månads/säsongsmärken kan köpas på följande ställen i Solna:

 • CircleK, Centrumslingan 42
 • ICA Nära/Rapidköp, Huvudstagatan 7
 • Lili Tobak, Solna torg
 • Solna C Tobak, Stadshusgången 2
 • Dalans Tobak, Solnavägen 55
 • Coop Konsum, Råsundavägen 161
 • ICA Bergshamra, Odlingsvägen 4
 • Hemköp/Huvudsta, Huvudsta Centrum
 • ICA Nära/Järvastaden, Brogatan 1, Sundbyberg
 • Quick Star/Arenastaden, Evenemangsgatan 31 A
 • The Quick Point/Arenastaden, Evenemangsgatan 6 B
Dela: