Boendeparkering

Boendeparkering innebär att folkbokförda i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Skyltar med texten "Boende Solna" anger var parkering kan ske. Du ansöker om boendeparkering direkt här på webbplatsen.

Bild på boendeparkering i Solna

Huvudregler

 • Sökande ska vara folkbokförd i Solna stad och inneha körkort/körkortstilstånd
 • Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svenskregistrerade fordon (personbil/lastbil) för vilket tillstånd söks. Du kan få boendeparkering även för en motorcykel och leasingbil. Observera att du som ansöker måste stå som brukare till den leasade bilen.
 • Ett tillstånd meddelas en sökande.
 • Personbilens vikt får vara max 3,5 ton och inte vara avställd eller ha användnings- eller körförbud.

Lånebil, tjänstebil (via arbetsgivare), leasingbil
Du kan inte ansöka om boendeparkeringstillstånd för lånade bilar, däremot kan du ansöka om tillstånd för ett fordon som tillhör din arbetsgivare. Då ska ett intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan. Det går även att ansöka om tillstånd för leasade fordon.

Här hittar du alla detaljerade regler som gäller boendeparkering.

Parkering
Boendeparkering gäller endast på stadens parkeringsplatser med tilläggstavla

Boende Solna
Boendeparkering medger att du maximalt får stå på samma plats i sju dygn. Därefter måste du flytta ditt fordon till en annan plats.

Månadsmärke
Månadsmärke kostar 300 kr (gäller per kalendermånad och inleds alltid det första datumet varje månad.

Säsongsmärke
Säsongsmärke kostar 750 kr (gäller i tre månader mellan perioderna; juni-augusti, september-november, december-februari eller mars-maj).

P-automat
Avgift för boendeparkeringsbiljett i automat är 20 kronor för ett dygn. Därefter är avgiften 3 kronor/timme (det vill säga 72 per dygn efter första dygnet). Detta gäller om man inte har månads- eller säsongsmärke). Du kan givetvis lösa boendeparkering via automat dag för dag. Du kan inte lösa boendeparkernig via mobiltjänster som Easypark eller Waytopark.

Återbetalning av månads/säsongsmärke
Solna stad återbetalar månadsmärke vid två tillfällen. Du ska antingen flytta till en annan kommun eller fordonet ska ha blivit stulet eller skrotats under gällande tid för månadsmärket. För återbetalning krävs underlag som adressändring hos Skatteverket, anmälan till Polismyndigheten eller intyg om skrotning. Återbetalning sker från den dag månadsmärket kommer Solna stad tillhanda. Du kan lämna in månadsmärke i receptionen i stadshuset och fylla i en ersättningsblanket eller sända underlag till oss via post (se blankett till höger).

Inköpsställen
Månads/säsongsmärken kan köpas på följande ställen i Solna:

 • CircleK, Centrumslingan 42
 • Hemköp/Rapid, Huvudstagatan 7
 • Lili Tobak, Solna torg
 • Solna C Tobak, Stadshusgången 2
 • Dalans Tobak, Solnavägen 55
 • Coop Konsum, Råsundavägen 161
 • ICA Bergshamra, Odlingsvägen 4
 • Järvastadens Servicekiosk, Fridenborgsvägen 45
 • Hemköp/Huvudsta, Huvudsta Centrum
 • ICA Nära/Järvastaden, Brogatan 1, Sundbyberg
 • Quick Star/Arenastaden, Evenemangsgatan 31 A
 • The Quick Point/Arenastaden, Evenemangsgatan 6 B
Dela: