Betala parkering

Här hittar du information om hur du kan betala parkeringsavgiften i Solna.

Bild på parkeringsskylt

Betala parkeringen med mobilen

Enklast betalar du parkeringsavgiften med din mobiltelefon. Tjänsten är en mobil betaltjänst och är ett alternativ till att betala parkeringsavgift via en biljettautomat. Systemet känner av via GPS i vilken zon du har parkerat i. På så sätt tas rätt avgift för den parkeringsplats som du har valt.

Staden använder två olika aktörer för mobilbetalning av parkering (Easypark och Way To Park). Läs mer om villkor, hur du använder tjänsten och ansluter dig på deras webbsidor:

Mobilbetala parkering med Easypark.
Mobilbetala parkering med Way To Park.

Betala i biljettautomat

Du kan också betala parkering i någon av biljettautomaterna som finns runt om i staden.
Här ser du var biljettautomater finns i Solna. (PDF-dokument, 7,1 MB)

Vid fel av parkeringsautomat

Felanmälan av automat görs till angivet nummer som finns på automaten (telefonsvarare). En felanmälan gäller inte som grund för fri parkering, utan det är fordonsförarens ansvar att betala avgift i en närliggande biljettautomat. Vid fel av automaten ska betalning göras i annan automat eller med telefonparkering.

Myntbetalning upphör i utvalda parkeringsautomater

För att modernisera hantering och öka driftsäkerheten har myntbetalning helt upphört. Du betalar istället med ditt bankkort eller din mobiltelefon.

Dela: