Parkering

Gator och vägar är i första hand till för den rörliga trafiken. I Solna råder områdesförbud. Det innebär att parkering endast får ske på gator och platser där det är skyltat att parkering är tillåten.

parkeringsplatser i Solna

Här finns information samlad om besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering och parkering för personer med funktionsnedsättning. Du hittar också information om när det är så kallade servicedagar (drift- och underhållsarbete) på din gata. Läs också om hur du kan betala parkering med mobilen och vad som gäller angående felparkering i Solna.

Boendeparkering innebär att du har tillstånd att stå på stadens alla boendeparkeringsplatser. Här kan du läsa mer om boendeparkering.

Förhyrd parkering innebär att du hyr en specifik plats på någon av stadens förhyrda parkeringsplatser. Läs mer om förhyrd parkering här.

Myntbetalning har upphört
Mynthanteringen i parkeringsautomater har helt upphört och istället betalar du med ditt bankkort eller din mobiltelefon. Här finner du mer information om avmyntningen av parkeringsautomater.

Läs gärna mer om parkering under "Frågor och svar".

Här hittar du information om hur antalet parkeringsplatser beräknas vid nya byggen i Solna.

Ny entreprenör för parkeringsövervakning i staden

Den 1 oktober 2016 tar Nokas över som ny entreprenör för parkeringsövervakningen i Solna stad.Staden har upphandlat nytt avtal för parkeringsövervakning av stadens gator och parkeringar, eftersom det gamla avtalet gick ut. Det nya avtalet startar den 1 oktober men redan den 28 september tar Nokas över kundtjänsten.

Dela: