Utvecklingen av Arenastaden fortsätter

Arenastaden och området runt omkring Friends Arena fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att ställa sig positiv till en påbyggnad av entrébyggnaden, Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum.

Solna stad ställer sig positiv till att det idag lite slutna området får mera liv och rörelse genom att fler människor kommer att röra sig på Arenatorget samt att ljus kommer att lysa från de blivande hotellrummen. De tre våningarna får glasfasader mot Arenatorget, Putte Kocks Plats, och ska få en självständig utformning som samtidigt harmonierar med Friends Arena. Påbyggnaden är tänkt att få ett lite svävande utseende genom att den första påbyggnadsvåningen blir indragen från de övriga våningarna.

Kommunstyrelsen i staden har ställt sig positiv till förslaget och nästa steg blir att byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny plan för området.

Dela: