Utveckling av Enköpingsvägen till ny stadsgata

Planerna för att skapa en mer stadslik miljö runt Enköpingsvägen går vidare. En utvecklingsplan som visar på möjligheterna att utveckla Bagartorp och Agnesberg, samt området längs med Enköpingsvägen, när vägen omdanas till en stadsgata har nu tagits fram.

Solna stad har arbetat fram en utvecklingsplan för den framtida förändringen av Enköpingsvägen, med målsättningen att den ska bli en stadsgata. Syftet med planen är att visa på möjligheter och skapa ett underlag inför den framtida utvecklingen av Bagartorp och Agnesberg. Planen baseras på utgångspunkterna i stadens översiktsplan 2030.

Utvecklingsplanen är en första fas i arbetet och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att genomföra fördjupade studier kring förslaget om Enköpingsvägen som stadsgata och att fortsätta dialogen med de större intressenterna i området, samt att genomföra dialogmöten med boende i området.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 18 december att ge staden i uppdrag att gå vidare med planeringsarbetet utifrån utvecklingsplanen.

Läs mer om utvecklingen av Bagartorps centrum: www.solna.se/bagartorpscentrum

Dela: