Utbyggnaden av populära Järvastaden fortsätter

Bygglov har beviljats för 56 stycken rad- och kedjehus i det familjevänliga kvarteret Grankällan i Järvastaden. Samtliga hus är antingen 5 rum och kök eller större, vilket är ett välkommet tillskott i Solna där skapandet av fler och större bostäder är prioriterat. Totalt planeras för 150 hus i kvarteret.

Det är Skanska som bygger de kommande husen och det faktum att samtliga är om 5 rum och kök eller större är ett välkommet tillskott. Solna har en uttalad ambition om att kunna tillgodose alltfler växande familjer med attraktiva lösningar för boenden - där spelar stora hus och lägenheter en viktig roll. Totalt planeras i Grankällan för 150 hus, varav 31 bygglov redan beviljats JM i december 2017.

Kvarteret Grankällan kommer få en småskalig, tät och grön karaktär, med en blandning av både kedjehus och radhus. Hela området präglas av familjevänlighet eftersom barns rörelse och lek varit fokus i planerandet av området. Barn kommer kunna röra sig trafiksäkert på gång- och cykelbanor samt längs de många stigar och smitvägar som finns i området. Kvarteret växer dessutom fram i direkt anslutning till naturreservatet, vilket ger stora möjligheter till både naturupplevelser och en aktiv fritid.

– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Med beslutet i byggnadsnämnden den 28 mars har totalt 87 av de 150 planerade bostäderna i området beviljats bygglov.

Dela: