Avtalet klart om Tvärbanan genom Solna

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen (2 nov 2009) ett avtal med SL och Landstinget avseende tvärbanan till Solna station. Det innebär att man som resenär kan åka spårvagn till och från Solna från och med 2013.

Som ett led i att komplettera möjligheterna att resa kollektivt till och från Solna kommer spårvagnstrafiken på tvärbanan att förlängas från Alvik till Solna station. I Solna kommer tvärbanan att löpa längs med Frösundaleden och ha minst tre hållplatser: Solna station, Solna centrum och Solna business park (se karta). Spårvägen beräknas vara klar för trafik 2013.

Tvärbanan vid Liljeholmen

- Solna är inne i en expansiv fas och tvärbanan till Solna kommer att öka våra möjligheter att utvecklas ännu mer. Tvärbanan är en viktig del i Solnas satsning på miljö och att bygga den hållbara staden, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Genomförandeavtalet mellan SL, Landstinget och Solna stad reglerar en medfinansiering från Solna stads sida vid genomförandet av tvärbanan där den passerar det s.k. Lagerntorget, beläget mellan Solna centrum och Råsunda fotbollsstadion. Torget avses i framtiden bli ett viktigt stadsbyggnadselement i denna centrala del av staden. Medfinansieringen innebär att staden finansierar 50 procent av investeringskostnaden, dock högst 100 Mkr.

- Solna bidrar till medfinansieringen genom markförsäljning för att få till stånd en infrastrukturlösning för framtiden, säger Lars-Erik Salminen. Tvärbanan är inte bara miljövänlig utan ger också solnaborna fantastiska resmöjligheter.

Tvärbanans sträckning från Alvik till Solna station

Dela: