Trafikverket öppnar nya avfarter mot Solnavägen och stänger Pampassnurran

Trafikverket genomför en trafikomläggning 8-9 april. Då öppnas rampbroarna vid Tomteboda och Pampassnurran stängs. Arbetet med trafikomläggningen inleds kl 23.00 på lördagkvällen den 8 april och pågår under natten fram till 9 april kl 07.00, vilket medför begränsad framkomlighet på E4N. Klarastrandsledens påfartsramp i norrgående riktning är avstängd mellan dessa tider. Följ vägvisning.

Söndagen den 9 april kl 07.00 öppnas två nya körfält på E4/E20N vid Tomteboda och nya avfarter mot Solnavägen. Vid samma tidpunkt stängs avfarten från E4S till Stockholm C, "Pampassnurran"

Avfarten Pampassnurran, från E4/E20 söderut mot Klarastrandsleden och Pampaslänken, var framför allt avsedd som alternativ färdväg under byggandet av Norra länken. Den stängs söndag 9 april kl 07.00.

– Avfarten är inte byggd för permanent användning eftersom meningen är att de som ska till Klarastrandsleden ska köra via Norrtull. På så vis avlastar vi E4 i södergående riktning genom tunnlarna från trafik som ska till Stockholm city. Då får vi ett bättre flyt på Essingeleden, berättar Dick Gahnberg, utredningsledare på Trafikverket.

Vid frågor, kontakta:

Björn Johnsson, Trafikverket, tfn 070-757 36 81, bjorn.johnsson@trafikverket.se
Stephan Schnabel, Implenia, tfn 070-168 95 14, stephan.schnabel-brehmer@implenia.com

Länkar till nyheten på Trafikverkets webbplats


Pampassnurran stängs och broarna vid Tomteboda öppnar. Det ena nya körfältet leder trafiken från E4/E20 till Norra länkens tunnel mot Norrtull. Det andra ansluter till Solnavägen. Dessutom öppnar en ny avfart mot Solnavägen från Klarastrandsleden.

Dela: