Diskutera Hagalunds utveckling med staden på Hagalundsdagen

Under lördagen den 27 augusti 2016 arrangeras den årliga Hagalundsdagen. Scenprogrammet är fullmatat med sång- och musikuppträdanden med mera. Dessutom kommer Solna stad att finnas på plats för att ge intresserade en aktuell bild över var arbetet med Hagalunds utveckling befinner sig.


Foto: Solna stad

Hagalund är en av Solnas mest centrala stadsdelar. För att utveckla stadsdelen togs en samlad strategi för området fram under 2014. Under 2015 påbörjades ett programarbete för att precisera omfattningen på ny bebyggelse i Hagalund. Med anledning av de synpunkter som kommit från boende i Hagalund på strategin har kommunen valt att fördjupa dialogen för att få ett bättre underlag till programmet.

Programmet ska visa på möjligheter till kompletterande bebyggelse med nya bostäder och arbetsplatser i Hagalund, något som i sin tur också ska ge ett bättre underlag för service i stadsdelen. Andra minst lika viktiga delar av programmet är hur gator, torg och parker i Hagalund kan utvecklas och förbättras samt hur Hagalund bättre kan kopplas till kringliggande stadsdelar.

Träffa oss på Hagalundsdagen
Under september kommer det att genomföras två dialogkvällar med fokusgrupper bestående av boende och verksamma i området. Men redan under Hagalundsdagen den 27 augusti finns stadens samordnare för Hagalundsstrategin på plats tillsammans med planarkitekt från White och representanter från Tekniska förvaltningen. Du får möjlighet att höra mer om var arbetet med Hagalundsstrategin befinner sig och diskutera hur Hagalund kan utecklas. Du har också möjlighet att komma med förslag och synpunkter på underhållet och skötseln i Hagalund.

Hagalundsdagen arrangeras på Hagalunds torg, 27 augusti, klockan 12-17. Hela programmet finns på Föreningen Ett levande Hagalunds Facebook-sida.

Dela: