Startskott för nya bostäder vid Järva Krog

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för 94 nya lägenheter vid Järva Krog. Det är NCC som planerar bygga lägenheterna i ett 8-10 våningar högt bostadshus, där ca en fjärdedel är antingen 4 rum och kök eller större. Även P-platser planeras, 55 stycken för bil och hela 291 för cyklar.


Illustration; dinelljohansson / NCC

Detaljplanen för området omfattar tre kvarter mellan Vallgatan och Galoppvägen. Där ingår alltifrån kontor, lokaler och förskola - samt cirka 500 bostäder. Bygglovet för NCC innebär startskottet för bostäder i kvarteren. I huset kommer närmare en fjärdedel av alla lägenheter vara antingen 4 rok eller större. Det är ett viktigt tillskott i Solnas uttalade ambition om fler möjligheter till boenden för även den växande familjen.

Järva Krog är ett område i förvandling, där bekväm närhet till alltifrån kommunikationer och naturområden inbjuder till attraktivt boende. Bygglovet som nu beviljats är dessutom ett exempel på en modern inriktning, där närmare 300 p-platser planeras för cyklar. Motsvarande siffra för bilar är dryga 50 p-platser.

Kvarteren som delvis nu växer fram i Järva Krog kommer att bidra till att förändra även gatulandskapet kopplat till Enköpingsvägen. Från dagens storskalighet ska en mer småskalig stadsgata skapas över tid.

– Detta och kommande kvarter kommer att ge en bra entré in till Nya Ulriksdal och är också startskottet för förändringen av Enköpingsvägen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Dela: