Stallmästaregården kan utvecklas genom ny detaljplan

Nya modernare förutsättningar behövs för fortsatt värdshusrörelse vid den anrika Stallmästaregården. Vid byggnadsnämnden den 3 maj beslutades det att genomföra samråd för förslaget på ny detaljplan.

Stallmästaregården har sedan 1600-talet utan avbrott haft funktionen som värdshus, något som gör den unik i Stockholmstrakten. Den är därför av stort kulturhistoriskt värde och uppskattas av många solnabor som ett trevligt utflyktsmål med sitt unika läge vid Brunnsviken i Hagaparken. Stallmästaregården förklarades som byggnadsminne år 1985.


Fotomontage. Vy från Brunnsviken. Föreslagen ny byggnad till vänster i bilden.

Vad planeras?

Det behövs nya förutsättningar och viss modernisering för fortsatt värdshusrörelse vid Stallmästaregården. Med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden ska den nya planen möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för hotell och konferens samt för att förbättra varu- och avfallshanteringen.

Nationalstadsparkens riktlinjer och platsens kulturhistoriska värden ska särskilt beaktas. Det innebär bland annat att en utveckling inte får medföra skador på platsens natur- eller kulturvärden och att allmänhetens tillgänglighet inte får försämras.

– Utmaningen här är att tillkommande byggnation – som är en förutsättning för att värdshusverksamheten ska kunna drivas vidare på det 21:a århundradets villkor – ska ske samtidigt som platsens värden och allmänhetens tillgänglighet inte försämras. Det nu liggande förslaget anser vi lever upp till dessa krav, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Fotomontage. Vy vid entrén från Annerovägen. Föreslagen ny byggnad till höger.

Beslut i ärendet

  • Kommunstyrelsens gav i maj 2016 byggnadsnämnden i uppdrag att starta planarbetet.
  • Byggnadsnämnden gav i juni 2016 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.
  • Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2017 att genomföra samråd för förslaget på ny detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om pågående planarbete för Stallmästaregården.

Dela: