Stadsmiljöpriset 2017 till ombyggda kontorshuset Sparrisen

Byggnadsnämnden utsåg vid årets sista sammanträde den ombyggda kontorsfastigheten Sparrisen i Huvudsta till årets Stadsmiljöprisvinnare 2017. Nomineringsmotiveringen löd:
"Genom omvandling av ett omodernt kontorshus till en byggnad med alltifrån service till kontor och boende utgör Sparrisen ett positivt exempel på praktiska lösningar i den växande staden. Med påbyggnad, omfärgning och balkonger har huset givits en helt ny identitet".

- I en stad där det byggs mycket nytt är det viktigt att också ha fastighetsägare som ser och realiserar potentialen i befintliga byggnader, säger Torsten Svenonius ordförande i byggnadsnämnden. Omgörningen interiört, exteriört och som grädde på moset tillägg av bostäder på taket har gjort underverk för stadsbilden i Huvudsta och fungerar förhoppningsvis som inspiration för andra aktörer.

Fakta om Sparrisen
Byggherre: Wåhlin fastigheter AB
Arkitekter: Rosenbergs arkitekter
Byggstart: 2011 
Färdigställande: 2014

Läs gärna mer om Stadsmiljöpriset och tidigare vinnare här.

Dela: