Stadsmiljöpris till solnabornas favoritbyggnad eller plats genom tiderna

I samband med att Solna firar 75 år som stad kommer solnabornas favoritplats eller favoritbyggnad att utses. Ett särskilt stadsmiljöpris för jubileumsåret ger såväl solnabor som besökare möjlighet att nominera sina favoriter; såväl historiska som nutida.


Varje år utser Byggnadsnämnden en vinnare av Solnas Stadsmiljöpris, som kan delas ut till en byggnad, plats eller ett stadsmiljöinitiativ som tillkommit under de senaste fem åren. Men under jubileumsåret 2018 kommer ytterligare en utmärkelse att delas ut, där solnaborna avgör vinnaren och där ingen bakre tidsgräns finns.

Möjliga kandidater skulle alltså kunna vara alltifrån Gustav III:s Koppartält från slutet av 1700-talet, Olle Olsson-muséet i Hagalund eller Mulle Meck-lekparken från 2000-talet. Det kan vara en befintlig byggnad, men också en befintlig plats som till exempel Råstasjön eller Tivoliparken i Bergshamra.

Öppet för alla att nominera och rösta
Från den 9 april till och med den 21 maj är det öppet för alla – såväl solnabor som besökare – att nominera sina favoritplatser och -byggnader via Facebook, Instagram och Twitter under hashtaggen #solnafavorit Alla nomineringar tas därefter upp i Byggnadsnämnden den 23 maj, där ett antal finalister utses. Därefter är det öppet för alla att rösta på sina favoriter. Vinnaren kommer stå klar den 14 juni och får då äran av att ha utsetts till Solnas jubileumsstadsmiljöpris!

Röstning om finalisterna pågår
Logga in på Solnas Facebook https://www.facebook.com/cityofsolna/ för att rösta. Har du inte något eget konto går det utmärkt att kontakta staden, så administreras din röst åt dig.

....................................................

*För din kännedom så kan Solna stad i samband med nomineringsprocessen till stadsmiljöpriset #solnafavorit komma att spara personuppgifter om dig, så som namn, bild och innehållet/texten i ditt nomineringsbidrag. Syftet är att eventuellt kunna presentera såväl deltagande bidrag som att i övrigt "marknadsföra" stadens jubileum; Solna 75 år.

Vi tillämpar självfallet gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke, vilket du lämnar genom ditt deltagande i tävlingen. Dina uppgifter kan komma att sparas för att presenteras i stadens olika kanaler och aktiviteter i såväl tryckt som digital form, i de sociala medier där staden är aktiv, i nyhets-, informations- eller marknads­förings­­kanaler samt infogas i stadens mediaarkiv.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Solna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta stadens kontaktcenter på 08-746 10 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dela: