Staden växer och förtätas

Solna stads målsättning är att bygga 800 nya bostäder årligen.
För att nå detta mål planeras det långsiktigt för nya bostäder, arbetsplatser och service i staden. Byggnadsnämndens delårsrapport visar en prognos om att målet nås.

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen, det gäller inte minst i Solna som är en attraktiv stad att leva och bo i. Solna är sedan flera år en av Sveriges snabbast växande städer och för att nå målet om att bygga i genomsnitt 800 nya lägenheter per år pågår en kontinuerlig planering för möjlig utveckling av de olika stadsdelarna. Solna är också en attraktiv plats för många företag och därför planeras även för nya kontor och hotell.

Byggnadsnämnden i Solna stad har fattat följande beslut under perioden:

Nya bostäder

  • Bygglov har beviljats för 574 nya bostäder i två olika projekt. Det ena lovet medger forskarbostäder inom Karolinska institutets område och det andra bostäder i kvarteret Slingan i Råsunda. I Karlberg har bygglov givits för 150 nya elevbostäder för kadetter.
  • För att möjliggöra nya bostäder har nämnden gett planuppdrag för fyra nya kvarter i Järvastaden, beslutat om samråd för sex detaljplaner för ca 1200 nya bostäder
  • Godkänt en detaljplan med ca 250 nya hyresrätter i kvarteret Bollen i Råsunda.
  • Detaljplan för bostäder i kvarteret Fröet och i kvarteret Grankällan har vunnit laga kraft.

Nya skolor och förskolor

  • Bygglov för en ny skola och förskola är beviljat i Råsunda
  • Tillkommande etapper för förskola och skola i Järvastaden.

Nya arbetsplatser och service

  • Samråd har genomförts för nytt kontorshus och simhall i kvarteret Idrottsplatsen i Ritorp.
  • Utvecklingen av Hagastaden och nya Karolinska sjukhuset fortsätter. Bygglov har beviljats för Ögonsjukhus i Hagastaden, kvarteret Patienten 1.
  • Under perioden har bygglov beviljats för fyra nya kontorsbyggnader. Ett i Solna strand, två kontorsbyggnader vid Järva krog samt en kontorsbyggnad i Nya Ulriksdal.
  • Bygglov för en hotellbyggnad med 223 hotellrum har beviljats i Nya Ulriksdal.
Dela: