Spännande utveckling för Arenastaden

Under de senaste åren har det tillkommit tusentals nya arbetsplatser i Arenastaden och miljontals människor har besökt Mall of Scandinavia, Friends arena och Quality Hotel. Och många har fått sina nya hem i Arenastaden. Och utvecklingen fortsätter, med nya tunnelbanan kan fler bostäder bli verklighet, men också hotell och nya kontor. Byggnadsnämnden fattade på sitt möte den, 7 juni 2017, beslut om flera nya projekt.

Ambition med Arenastaden är att stadsdelen ska vara blandad med både bostäder och kontor, som skapar liv och rörelse både på dagar och på kvällar. Byggnadsnämnden i Solna har nu fattat beslut om samråd för de två kvarteren, Farao och Uarda, som ligger längs Dalvägen. Det finns två olika förslag för området där det ena gör det möjligt att bygga cirka 500 nya lägenheter och det andra uppemot 700. De nya byggnaderna ska passa in i området där den moderna arenan finns på ena sidan och Råsunda med sina äldre hus på den andra.

De nya lägenheterna planeras till olika storlekar, men med minst en fjärdedel som är lite större, fyra rum och kök eller mer. I samband med projektet kommer Dalvägen omgestaltas och få cykelbana och gångbanor på båda sidor.

– Det här förslaget kopplar på ett bra sätt ihop Arenastaden med Råsunda. Samtidigt kommer fler boende till Arenastaden, vilket gör det till en mer blandad stadsdel, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Nämnden tog även beslut om granskning av nya gula tunnelbanelinjen som kommer att gå till Arenastaden, från Odenplan via Hagastaden. Tidigare har det genomförts fyra samråd gällande stationernas placering och de olika uppgångarna. Det som pågår just nu är att Järnvägsplanen ställs ut till granskning, den beskriver vilken mark som behöver tas i anspråk, miljökonsekvenser och utformning. Granskningen pågår mellan den 31 maj och 22 juni 2017 och handlingarna finns att ta del av i Solna stadshus eller på Stockholms läns landstings webbplats.

Den tredje delen av Arenastadens utveckling som det fattades beslut om den 7 juni var utvecklingen i närheten av Putte Kocks plats närmare bestämt entrébyggnaden till Friends Arena, den så kallade Arena Gate. Det nya förslaget handlar om att bygga på ytterligare tre våningar, som ska bestå av hotellrum. Våningarna kommer att få ett svävande utseende då den första våningen blir indragen från de övriga.

Dela: