Spaden i marken för fler bostäder och kontor vid Järva Krog

Utvecklingen av området runt Järva krog tar nu nya steg. NCC är senast ut med att sätta spaden i marken för sitt nya koncernhuvudkontor i Solna. De första delarna kommer stå färdigt under 2020. Husen kommer att ha hög miljöprofil med bland annat solceller och när det är färdigt bestå till hälften av kontor och hälften lägenheter.

Hela området vid det nya huvudkontoret är under förändring. Här kommer det att växa fram täta stadskvarter med såväl som kontor och bostäder och även trevliga gångstråk och grönområden. I visionen för stadsdelen ligger också ett fokus på att det ska vara lätt att använda cykeln för att ta sig mellan olika delar av stadsdelen.

- Järva fortsätter att utvecklas med både bostäder och kontor. Just blandningen av lägenheter, kontor och service kommer att bidra till att stadsdelen blir levande under dygnets alla timmar, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

NCC kommer att bygga ett kontorshus på åtta våningar, vilket kommer att bli företagets nya huvudkontor. I samma kvarter kommer ytterligare en kontorsbyggnad att byggas samt ett bostadshus i ett senare skede. Gemensamt för husen är att de har hög miljöprofil och får sedumtak samt riktbara solceller i fasaden.

Dela: