Solnavägen blir stadsgata – 400 nya lägenheter planeras vid centrum

Arbetet fortlöper med att omvandla Solnavägen till en mer attraktiv stadsgata med tätare bebyggelse. Med ett mycket centralt läge planeras nu närmare 400 nya lägenheter invid Solna centrum ovanpå det nuvarande parkeringsdäcket.

Förslaget som nu ska ut på samråd omfattar fyra nya flerbostadshus om ca 8 våningar vilka totalt innefattar 388 nya lägenheter längs med Solnavägen invid Solna centrum. De flesta lägenheterna som vetter mot Solnavägen får en sida mot gården eller släppen mellan husen. Övriga lägenheter är enkelsidiga mot gården. Cirka en fjärdedel av lägenheterna kommer att vara fyra rum och kök eller större för att möta det ökade behovet av stora lägenheter i staden. Här byggs även ca 10 stycken LSS-bostäder.

– Det här projektet innebär ett stort steg i arbetet med att omstrukturera Solnavägen till en stadsgata, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Vy längs Solnavägen. Illustration: BAU arkitekter.

I gatunivå utmed Solnavägen planeras lokaler för exempelvis butiker eller caféer. Husen kommer att variera i uttryck inom och mellan de fyra kvarteren. Det görs genom olika kompositioner av fönster och trapphus, genom förändringar i material och färg, eller genom olika typer av bottenvåningar. Bostadshusen får även höga entrépartier mot gatan, som ska göras öppna och välkomnande för boende, besökare och förbipasserande.

De två befintliga parkeringsvåningarna invid Solna centrum kommer att vara kvar.


Illustration: Vy genom ett av släppen mellan föreslagna bostadshus, befintlig bebyggelse och entré till Solna centrum i fonden. BAU arkitekter


Karta: Planområdet ligger mellan Frösundaleden, Solnavägen, Centralvägen och Postgången/Bibliotekstorget.

Beslut i ärendet

  • Byggnadsnämnden beslutade 30 augusti 2017 att genomföra samråd om detaljplaneförslaget.

Läs mer om arbetsgången kring detaljplaner

Dela: