Solnas bygglovshantering utvecklas i topp i Sverige

Solna stad ligger i topp när företagen sätter betyg på Stockholmsregionens kommuner. Dessutom klättrar Solna snabbast i rankingen av alla kommuner i Sverige totalt sett. Inom området bygglovshantering har Solnas betyg förbättrats mest i landet, tillsammans med tre andra kommuner. Det visar den senaste mätningen från SKL i Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017.

Stadsutveckling Arenastaden

Solna klättrar snabbast i Sverige

Över tvåhundra företag i Solna stad har betygsatt kommunens service till näringslivet inom en rad kvalitetsfaktorer och myndighetsområden, med genomgående högre betyg än förra årets mätning. Solna stad klättrar generellt inom samtliga myndighetsområden, som till exempel miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Inom bygglovsområdet har Solna förbättrats mest i landet, tillsammans med tre andra kommuner, sett till förändringen mellan 2016 och 2017.

- Bygglov är en viktig aspekt för att Solna ska kunna fortsätta växa på ett hållbart och rättssäkert sätt. Vi har arbetat hårt på flera fronter för att underlätta bygglovsprocessen och förbättra alltifrån service till handläggningstider. Det är glädjande att våra ansträngningar märks och får positivt genomslag, säger Cecilia Granström, bygglovschef Solna stad.

Här kan du ta del av SKL:s undersökning Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017.

Dela: