Solnas äldsta förskola blir som ny

Råsundagårdens förskola från 1946 är en av Solnas äldsta. Sedan hösten 2016 byggs den om för att bli en modern, energieffektiv och ändamålsenlig förskola med lokaler som möter dagens behov och krav. Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av 2017.


Råsundagården före ombyggnationen. Foto: hitta.se

Den 70-åriga förskolan har många arkitektoniska kvaliteter från 1940-talet. Det gula teglet, kopparplåten, flera runda fönster och vackra gjutjärnsräcken (nu barnsäkrade) är några av de tidstypiska detaljer som sätter sin prägel på byggnaderna och som även bevaras under ombyggnationen. Men på insidan pågår just nu ett omfattande arbete med att omfördela hemvisten, mysrum, rörelserum, tillagningskök och personalutrymmen till att passa en verksamhet av idag.

Förskolan dimensioneras för 140 barn på sju avdelningar. Fyra avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för de äldre barnen. De nya lokalerna utformas så att barn och pedagoger enkelt kan samverka mellan avdelningarna på varje våningsplan.

Ett tillagningskök placeras på ny plats i byggnaden för att skapa smidigare inlastning som inte stör verksamheten.

- Jag ser fram emot att ta emot barn och pedagoger i de nyrenoverade lokalerna, säger Håkan Hindell, förskolechef. Det är här framtiden skapas och det är roligt att få vara med och utveckla en modern förskola med de bästa förutsättningarna att ge barnen möjligheter att utvecklas och lära.

Det pedagogiska arbetet på Råsundagården är inspirerat av Reggio Emilia-filosofi. Pedagogerna skapar stimulerande och utmanande miljöer både inne och ute. Stor vikt läggs vid skapande verksamhet men även rörelselek, språk och matematik. Utevistelse och naturen är också viktiga inslag i verksamheten. Så länge ombyggnationen pågår är verksamheten flyttad till andra lokaler i Solna.


Byggare, arkitekt, inköpare och målare var bara några av de kompetenser som fanns samlade på samverkansträffen på Råsundagården. Foto: Solna stad

Samarbete och partnerskap

Upprustning och renovering av verksamhetslokaler i staden är ett bra exempel på det samarbete som pågår mellan olika förvaltningar och verksamheter i Solna stad. I detta projekt har förskolans verksamhet, tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen samarbetat under såväl förstudie som projektering och byggnation för att nå bästa resultat. Ritningar för lokalerna har tagits fram i samråd med verksamheten för att behov, önskemål och krav ska ligga till grund för valda lösningar

- Ett plus ett blir tre när vi arbetar mot gemensamma mål och med medvetna arbetssätt som utgår ifrån att samarbete och partnerskap alltid lönar sig. Det gäller såväl arbete med stadens entreprenörer som med kollegor på andra förvaltningar, säger Helén Fässberg Wallentin projektledare på tekniska förvaltningen.

Projektet beräknas vara klart under senhösten 2017 förutsatt att det går enligt plan.


Nya väggar, golv, tak, el och ventilation. Allt byts ut när förskolan får ny planlösning för att möta dagens behov och krav. Foto: Solna stad.


Samverkansträff på byggarbetsplats Råsundagården. Nils Johansson projektchef tekniska förvaltningen, Lennart Garell förvaltare tekniska förvaltningen, Helén Fässberg Wallentin projektledare tekniska förvaltningen och Annika Önnerlöv kommunikatör barn- och utbildningsförvaltningen. Foto: Solna stad

Dela: