Solnabornas nya simhall

Planeringen av den nya simhallen fortsätter. Simhallen ska enligt förslaget byggas på Ulriksdals idrottsplats bredvid de tre ishallarna, bara ett stenkast ifrån Arenastaden och alla de utmärkta kommunikationer som finns där. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler som kommer att bidra till finansieringen av simhallen.


Vy från Signalbron. Illustration: Strategisk Arkitektur

Simhallen kommer att erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. Det kommer att finnas 10 simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. Simhallen kommer att ägas av Solna stad och kontoren kommer vara privatägda. Förbättring av gång- och cykelförbindelser och generöst med cykelparkeringar kommer att finnas på området.

Den gamla Vasalundshallen har under senare år genomgått en del upprustning och beräknas kunna fortsätta att användas som simhall fram till att den nya står klar. Om allt går enligt plan beräknas den nya hallen kunna öppnas under 2019.

– Detta är en mycket spännande byggnad. Jag hoppas många Solnabor kommer ta chansen att nu ge synpunkter på hur projektet med deras nya simhall kan utvecklas för att bli ännu bättre, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Samråd om detaljplaneförslaget

Förslaget finns utställt för samråd under tiden 9 juni-14 augusti 2017 vid Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna stadsbibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider.

Tidigare beslut

  • Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 november 2016.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja planarbete den 7 december 2016.
  • Byggnadsnämnden beslutade 7 juni 2017 att ställa ut planförslaget för samråd.

Läs mer om detaljplanens arbetsgång


Vy från Fröfjärdsparken. Illustration: Strategisk Arkitektur

Dela: