Solna växer

Solna växer och nya kvarter och stadsdelar utvecklas. Några av de områden där det kommer att byggas fler bostäder under de närmsta åren är i Arenastaden, Nya Ulriksdal och Hagastaden på Karolinskas gamla område.

På vårens sista byggnadsnämnd, 7 juni 2017 beslutades det om flera projekt som innehåller allt från nya bostäder och kontor till hotell. Totalt beslutade nämnden om mellan 1 800 till 2 150 nya bostäder beroende på vilka alternativ som slutligen väljs.

I Arenastaden, som är ett av de områden där det planeras för nya bostäder, fortsätter arbetet med att skapa en helhet där stadsdelarna växer samman på ett bra sätt. De mer moderna byggnaderna så som Friends Arena ska växa samman med Råsunda i kvarteren längs Dalvägen, där det planeras för mellan 500 till 750 nya lägenheter.

Dela: